Пријатели на МЗИЗ:

        Везе Шари            Макпрогрес

За МЗИЗ

МЗИЗ е формирано во 2018 година како резултат на празнината во стручната поддршка на здравствените професионалци во Македонија во однос на поврзаноста на исхраната и здравјето. 

МЗИЗ е член на FENS (Federation of European Nutrition Societies) www.fensnutrition.org

Контакт:                                                                                                     

Македонско здружение за исхрана и здравје при МЛД

ул. „Даме Груев“ бр. 3, Градски ѕид блок 2, 1000 Скопје

Претседател: Проф. д-р Игор Спироски, igor.spiroski@medf.ukim.edu.mk

Потпретседател: Д-р Елена Тортевска - Данилов, e_tortevska@yahoo.com


© Copyright MZIZ