4 март 2022, Светски ден на дебелината  - Секој треба да дејствува
 

Здравствени ризици поврзани со исхраната

Здравствените ризици поврзани со исхраната се водечки ризик фактори за смртност на глобално ниво. МЗИЗ настојува да ги презентира научните докази поврзани со исхраната и да ги предводи лекарите и сродните струки кон имплементација на доказите во својата пракса, со што кај населението во Македонија ќе се намалат негативни здравствени последици поврзани со исхраната и ќе се одржи потенцијалот за исполнет живот преку оптимална исхрана.

 

© Copyright Macedonian Society for Nutrition and Health