Здравствени ризици поврзани со исхраната

Здравствените ризици поврзани со исхраната се водечки ризик фактори за смртност на глобално ниво. МЗИЗ настојува да ги презентира научните докази поврзани со исхраната и да ги предводи лекарите и сродните струки кон имплементација на доказите во својата пракса, со што кај населението во Македонија ќе се намалат негативни здравствени последици поврзани со исхраната и ќе се одржи потенцијалот за исполнет живот преку оптимална исхрана.

 

© Copyright Macedonian Society for Nutrition and Health